21-D: Quin permís laboral em pot correspondre?

10 de novembre de 2017

Com ja és conegut, el proper 21 de Desembre hi ha convocades eleccions electorals al Parlament de Catalunya. Aquest cop, degut el còmput de 54  dies previstos des de la convocatòria d’eleccions i fins el dia de votació, la convocatòria escau en dia laborable. Aquesta casuística molt probablement provocarà que molts/es treballadors/es tinguin que sol·licitar un permís laboral, bé sigui per exercir el dret de vot com per a complir el mandat de formar part de la mesa electoral.

En la present entrada del blog, farem un petit recull dels permisos que es preveuen al Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, i la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre pels quals es dicten les normes complementàries per a la realització d’eleccions al Parlament de Catalunya 2017 i les instruccions per la participació de les persones treballadores.

  • Permisos retribuïts per a membres de mesa electoral o interventors:

Si la jornada electoral escau en dia laborable, com és el cas per la majoria de persones, el proper dia 21-D, serà un dia de permís laboral retribuït i no recuperable. A més a més, l’endemà del dia de les eleccions, si resulta també laborable, es tindrà dret a gaudir d’una reducció de jornada retribuïda de 5 hores.

Pels treballadors/es que hagin de realitzar torn nocturn en la data immediatament anterior a la jornada electoral, podran instar a l’empresa per a realitzar un canvi de torn laboral. L’empresa no s’hi podrà negar i haurà de facilitar el canvi de torn de treball.

  • Permisos retribuïts per a treballadors/es que vulguin exercir el seu dret a vot:

L’exercici d’aquest permís retribuït i no recuperable dependrà del nº d’hores de coincidència de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals:

  • Si l’horari de treball coincideix amb 6 o més hores respecte l’horari d’obertura dels col·legis electorals, els/les treballadors/es gaudiran d’un permís màxim de 4 hores.
  • Si l’horari de treball coincideix amb 4 hores o menys de 6 hores, el permís serà de 3 hores.
  • Si l’horari coincideix amb més de 2 hores com a mínim o menys de 4 hores, el permís serà de 2 hores.
  • Si la coincidència és de 2 hores o no hi ha coincidència, aleshores no es tindrà dret a gaudir d’aquest permís.

Per a treballadors a temps parcial, el permís es gaudirà de forma proporcional.

  • Permisos retribuïts per a treballadors/es apoderats:

Si el dia de votació coincideix amb el seu dia de descans, aquest dia serà considerat com a dia de permís retribuït.

Per exercir el vot per correu, s'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els hi correspongui a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, per a que puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

A efectes d'abonament dels salaris, els/les empresaris/es tenen dret a sol·licitar als seus treballadors l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent. En els casos de membres de mesa electoral o d'interventors també hauran de justificar la seva actuació.

Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals